Wednesday, November 09, 2005


نظارة شمس


قد تحميها .. قد تعطيها شعورا بالأمان .. قد تزيدها جمالا .. ولكنها حتما تخفى حقيقتها

نظارة شمس : قصص نسائية قصيرة
نظارة شمس : رحلة داخل إمرأه
نظارة شمس : بلوج جديد

نظارة شمس